Veřejné projednávání generelu MČ P8

Please sign in to vote.

Added by Hana Tischerová

Vážení,

Městská část Praha 8 si zadala zpracování generelu bezmotorové dopravy. Dne 27. 8. 2015 proběhne veřejné projednání generelu. Nejprve bude generel představen a následně bude možné diskutovat. Projednání se koná od 17, 30 h v prostorách DDM Karlínského spektra. Více informací najdete v příloze.

Nejpozději 17/8 pak bude generel zveřejněn na webu spolu s možností přidávat připomínky.

Máme zájem o Vaše podněty a budeme rádi, když naše pozvání přijmete.

Těšíme se na společné setkání


Hana Tischerová
vedoucí oddělení
Oddělení bezmotorové dopravy a bezpečnosti provozu
Odbor dopravy (OD)
Úřad městské části Praha 8, Na Košince 502/1, 180 48 Praha 8
tel.: 222 805 781
e-mail: hana.tischerova@praha8.cz
web: www.praha8.cz

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top