Odkaz na generel bezmotorové dopravy Prahy 8 - pracovní verze

Please sign in to vote.

Added by Hana Tischerová

Dobrý den,

na webu ÚMČ Praha 8 lze nahlédnout do pracovní verze generelu bezmotorové dopravy P8. Odkaz umisťuji níže:

http://www.praha8.cz/Verejne-projednani-k-bezmotorove-doprave-8.html

Prosím přečtěte si nejprve předmluvu a berte ohled na to, že zatím se jedná o nekompletní verzi, která není finální.

Prosila bych Vás, abyste připomínky a podněty zasílali na můj e-mail hana.tischerova@praha8.cz. Všechny podněty si projdeme a dáme Vám vědět, jak jsme s nimi naložili.

Hana Tischerová
vedoucí oddělení
Oddělení bezmotorové dopravy a bezpečnosti provozu
Odbor dopravy (OD)
Úřad městské části Praha 8, Na Košince 502/1, 180 48 Praha 8
tel.: 222 805 781
e-mail: hana.tischerova@praha8.cz
web: www.praha8.cz

Location

Issues nearby
Spinner Please wait…
Back to top